Prostat ameliyatı daha sonrasında gelişen idrar kaçırmanın tedavisi

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Prostat ameliyatı daha sonrasında uygulanan tekniklere bağlı olarak muhakkak oranlarda süreksiz yahut kalıcı idrar kaçırma ortaya çıkmaktadır. sıradan prostat büyümesi sebebi ile yapılan prostat ameliyatları daha sonrası %1-2 oranında, prostat kanseri niçiniyle prostatı alınan hastalarda ise %3-20 oranında kalıcı idrar kaçırma gözlenmektedir. Bu durum, hayat kalitesini değerli ölçüde olumsuz tarafta etkilemekte ve temel hastalığın verdiği rahatsızlığın önüne geçmektedir. Bunun sebebi prostatın idrar kanalını çevrelemesi ve dolu mesanenin basıncına karşı direnç oluşmasına katkıda bulunmasında yoksun kalması, mesane kası bozukluğu ayrıyeten prostat ameliyatı sırasında kullanılan usule bağlı olarak idrarı tutan kasın(sfinkterin) ve hudutların tam yahut kısmen ziyan görmesi ile bağlantılıdır. Bu durum bilhassa prostat kanseri ameliyatı daha sonrası yapılan ışın tedavisi daha sonra oluşmaktadır. Prostat kısmen yahut büsbütün alınmışsa aslına bakarsanız kapağının(sfinkter) idrar basıncına dayanıklılığını olumsuz tarafta tesirler. Ameliyattan daha sonra ortaya çıkan idrar kaçırmalar daha fazlaca gerilim ve sıkışma tipinde olmaktadır.

Prostat kanseri ameliyatından daha sonra ortaya çıkan idrar kaçırmanın risk faktörleri içinde; hastanın yaşı, prostatın büyüklüğü, kanser hacmi, ameliyat öncesi tıpkı şikayetlerin olması, uygulanan cerrahi teknik, ve ameliyat öncesi ve daha sonrası uygulanan ışın tedavisi sayılabilir. Bütün bunların yanında cerrahi grubun bilgi marifet ve deneyimi de ehemmiyet arz etmektedir.

Tedavi

Prostat ameliyatı daha sonrası ortaya çıkan idrar kaçırma, ameliyattan daha sonrasında daha sonra erken periyotta süreksiz bir süre için olabilir, bu niçinle tedavi için 6-12 ay bekleyip güzelleşme olmaması durumunda müdahale sonucu alınır. Kesilmesini beklediğimiz 6-12. ay ortasında hastalarda davranışsal tedaviler, pelvik taban kas egzersizleri(Kegel), ilaç tedavileri ve kas güçlendirici elektriksel ya da manyetik akımla takviye tedavisi önerilebilir. Bu müddetin sonunda kaçırma azalmıyor ve devam ediyorsa, ölçü olarak idrar kaçırma günde bir kaç ped ya da daha fazla oluyorsa kalıcı cerrahi tedaviler gündeme gelebilir.

Prostat ameliyatı daha sonrası oluşan idrar kaçırmanın tedavisinde uygulanan sistemler şunlardır:

Pelvik taban antrenmanları

İlaç Tedavileri

Enjeksiyon tedavileri

Askı yerleştirilmesi(Sling ameliyatları)

Yapay kompresyon aygıtları (balon yerleştirme)

Yapay sfinkter yerleştirilmesi(Artifisyel Üriner Sfinkter İmplantasyonu-AÜS)

İdrar kanalına uygulanan ped ve aygıtlar

Pelvik Taban Kas Egzersizleri(Kegel):

Pelvik taban kasları mesaneyi ve karın içi organları dayanaklar ve sarkmasını önleyici nazaranvleri vardır, bununla birlikte idrarı tutan kaslarıda(kapak-sfinkter) ihtiva eder- kapsar. Prostat ameliyatları bilhassa prostat kanseri ameliyatları ve özellikle radikal prostatektomi pelvik taban kaslarını zayıflatabilir. Pelvik taban kas idmanları ve bu antrenmanlar için dizayn edilmiş programlar; idrar kaçırmayı kısmen düzeltebilir. Pelvik taban kas antrenmanları ve bu idmanlar için dizayn edilmiş programlar Kegel antrenmanları olarak bilinir. Kegel antrenmanları olarak da bilinen bu teknikler bilhassa gerilim inkontinansı için tesirlidir lakin bununla birlikte sıkışma tipi idrar kaçırmada tesirli olabilir.

Bu antrenmanlar idrar yaptıktan daha sonra, evvela idrar akışını durdurmaya çalıştığınızı hayal edin, rahat çömelmiş, oturur yahut ayakta bir durumda idrarınızı fiyat üzere kendinizi sıkın ve gevşetin ve bunu idmanı on kez yenidenlayın. Bir daha sonraki evrede tıpkı antrenmanı yapın lakin gevşetmedilk evvel 5 saniye kendinizi kasılı tutun. bu türlü 5 saniye tutmanıza ahenk sağlamanız birkaç haftanızı alabilir. Ön pelvik taban kaslarınız bu türlü daha da kuvvetlenecektir. daha sonraki antrenman art pelvik kas tabanını maksat alır. Büyük tuvaletinizi fiyat üzere kendinizi sıkın ve gevşetin. Bu idmanı on kereye kadar yinelayın. Bir daha sonraki etapta tıpkı idmanı yapın ancak gevşetmedilk evvel 5 saniye kendinizi kasılı tutun. Bu antrenmanı on kereye kadar yinelayın. Bu idmanlar size, her gün yinelandığında faydalı olacaktır. Bu antrenmanlar kasların güçlenmesi için en az üç ay yapılmalıdır. Unutmayalım ki bu antrenmanları fazlaca fazla yapmak size ziyan verebilir. Her antrenman serisini bir seferde 10 yinedan fazla ve hergün üç seriden çok antrenman yapmamak gerekiyor.

İlaç Tedavileri

Antimuskarinik İlaçlar: Antimuskarinik ilaçlar çoğunlukla sıkışma tipindeki idrar kaçırmayı tedavi etmek için kullanılan bir küme ilaçtır. Bu ilaçlar, mesane duvarındaki kası gevşeterek sıkışma tipindeki idrar kaçırmayı denetim etmeye yardımcı olur. Mesane duvarını kasarak mesanenin boşalmasına niye olan vakitsiz kasılmaları maniler yahut azaltır. Kas gevşemesi niçiniyle mesanenin idrar depolama kapasitesi de artar ve hasta daha az işeme muhtaçlığı duyar. Antimuskarinik ilaçlar gerilim tipte idrar kaçırma için çoklukla tesirli değildir, zira bu durum çoklukla detrusor kasının çok aktivitesinden fazla, idrar kanalının dirençsizliğinden ve çok hareketliliğinden kaynaklanmaktadır..

Antimuskarinik ilaçların birkaç çeşidi bulunmaktadır:

Oksibutinin(Ditropan XL)

Tolterodine(Detrol)

Darifenacin(Enablex)

Solifenasin(Vesicare)

Trospium klorid(Spasmex)

Fesoterodine(Toviaz)

Propiverin(Mictonorm)

Antimuskarinik ilaçların birden fazla hap/tablet olarak alınır. Kimileri günde 1 defa alınır ve 24 saat boyunca tesirlidir. Öbürleri günde bir kereden fazla alınır, tesirleri süratli başlar ve kısa sürer. Oksibutinin, krem ve deri üzerine yama uygulama olarak da kullanılabilir.

Antimuskarinik ilaçlardan süratli emilim gösteren ve kısa mühlet tesirli tipleri, yalnızca muhakkak vakit diliminde, örneğin gece idrar kaçırması olanlarda, yalnızca seyahat üzere özel durumlarda kullanışlıdır, lakin bu tip antimuskarinik ilaçlar yavaş emilimli ve uzun müddet tesirli olanlara nazaran daha fazla yan tesir gösterir. Bunlar ayrıyeten ilacı alarak idrar kaçırmayı yönetmenize yardımcı olabilir.

Antimuskarinik ilaçların yan tesirleri çoklukla hafifçetir. Bunlar içinde; ağız ve göz kuruluğu, kabızlık, işeme kuvvetliğü, bulanık görme, baş dönmesi sayılabilir. Yaşlılarda hafızada bozulma ve şuur bulanıklığına (Özellikle oksibutinin) niye olabilir.

Mirabegron(Betmiga): Mirabegron (Beta-3 reseptor agonisti) mesane kasını gevşetir, mesanenin idrar depolama kapasitesini artırmaya yardımcı olur. Bu niçinle daha az idrar yapma muhtaçlığı duyar ve daha fazla ölçüde idrar boşaltırsınız. Mirabegron, antimuskarinik ilaçlar tesirli olmadığı ve/veya yan tesirlerinin ağır bastığı durumlarda, tek başına yahut antimuskarinik ilaç dozunu azaltmak emeliyle kombine(beraber) kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Mirabegronun yan tesirleri çoklukla hafifçetir lakin uzun periyot yan tesirleri hala meçhuldür.

Duloksetin: Duloksetin orta ve şiddetli idrar kaçırmada kullanılan, temel olarak bir antidepresandır, ve idrarı tutan olan sfinkter kasını güçlendirerek tesir yapan bir ilaçtır. Ayrıyeten idrar kaçağına niye olan istemsiz mesane kasılmasını önleyici tesir yapmaktadır. Şikayetleri azaltmakla birlikte idrar kaçırmayı kesin tedavi etmez, kullanıldığı müddet ortasında tesirlidir, yani tesiri geçicidir. Yan tesirleri içinde; bulantı, kusma, ağız kuruluğu kabızlık yorgunluk ve ahenge kuvvetliğü sayılabilir.

Enjeksiyon tedavileri

Erkekte yer kaplayan unsurlarla enjeksiyon tedavisi: Gerilim tipi idrar kaçırması olan erkeklerde bayanlarda olduğu üzere idrar kanalı duvarına hacim yapabilecek ve ötürüsıyla idrar kanalının direnci kesmen artırıcı unsur enjeksiyonları yapılabilir. Enjeksiyon yapılan unsurlar sıvı-jel kıvamındadır, uygulama yapıldıktan daha sonra idrar kanalının süngerimsi yapısı ortasında katılaşır ve yer kaplayan bir yapıya dönüşür, bu biçimdece idrar kanalında kısmi de olsa mesaneye karşı daha dirençli hale gelir, lakin tesiri enjeksiyonun tesiri vakit içinde azalabilmektedir.

Yer kaplayıcı casuslar sentetik unsurlardan üretilmekte ya da sığır kollajeninden elde edilmektedir. Enjeksiyon tedavisi öteki tedaviler için uygun olmadığı ya da öteki tedavileri reddeden hastalarda bir seçenek olarak hastaya sunulmaktadır. Süreç, kapalı endoskopik ve günübirlik olarak, idrar kanalına yönlendirilen iğne ile direkt görüş altında yapılmaktadır. Bir gün daha sonra sonda alınır, yavaşça kanama, süreksiz idrar tıkanmaları gelişebilir. Düşük bir mümkünlük da olasa enfeksiyon ve idrar kanalında tahriş ve erezyon gelişebilmektedir.

Askı yerleştirilmesi(Sling ameliyatları)

Erkeklerde askı yerleştirme(Sling ameliyatı): Askı yerleştirilmesi, gerilim tipi idrar kaçırması olan erkerlerde bayanlarda olduğu üzere epeyce tercih edilen standart cerrahi tedavi prosedürüdür. Askılar, prostatektomi daha sonrası orta ve şiddetli idrar kaçırmanın varlığında önerilebilir. Ayrıyeten öbür cerrahi tedavilerinin mümkün olmadığı ya da hastanın bir cerrahi metodu benimsenmemesi durumunda askı sistemi düşünülebilir.

Askı ameliyatı pelvik taban kaslarına dayanak sağlar ve idrar kanalının dolu bir mesane basıncına karşı daha yeterli direnç göstermesini sağlar. Gaye, askı ile idrar kanalını yahut mesane boynunu bir daha konumlandırarak gerilim tip idrar kaçırmayı önlemeye yöneliktir. Halihazırda kullanılan iki kollu, dört kollu ve ayarlanabilir, sentetik yahut hayvan dokusundan elde edilen, çeşitli askı tipleri mevcuttur. Seçim hekimin bilgi, maharet ve deneyimine yada hastanın kişisel durumuna ve muhtaçlığına bakılırsa belirlenir. Askıyı yerleştirmek için, anestezi altında, testis-anüs ortası bölgeye-perineye bir kesi yapılır, idrar kanalı etrafına hamak üzere serilen iki kollu askının uçları pubik kemiğin çabucak üzerindeki ya da çabucak komşuluğundaki dokuya tutturulur. Dört kollu askılarda ise iki uç kasık etrafındaki dokuya tutturulurken, öbür iki ucu pubik kemik etrafındaki dokuya tutturulur. Ayarlanabilir(bir kaç tipi vardır) askılar için, ayarlama yapan cihaz-rezervuar karından alt bölgesine yapılan kesiden pelvik bölgeye yerleştirilir.

Ameliyattan bir gün daha sonra sondası alındıktan daha sonra hasta taburcu edilebilir. Yaranın büsbütün uygunlaşması 6 haftaya kadar sürebilir, bu vakitte pelvik bölgede ağrı, idrar yaparken yanma olabilir. İşedikten daha sonra mesanede kalan idrar ölçüsü fazla olursa hastanede kalma mühleti uzayabilir.

Bu ameliyat sırasında, mesane ve bağırsak faydalanması, kanama üzere telafisi mümkün komplikasyonlar olabilir. Ameliyattan daha sonra idrarın süreksiz olarak yapamama, sıkışma tipi idrar kaçırma ve idrar yolu ve yara enfeksiyonları gelişebilir. Bu cerrahinin muvaffakiyet talihi seçilmiş hasta kümelerinde yüksek bulunmasına rağmen genelde hayli aktif bir metot olarak kabul edilmemektedir. Başarısız olunan hastalarda başka bir cerrahi prosedüre başvurulabilir.

Yapay kompresyon aygıtları (balon yerleştirme)

Erkeklerde idrar yoluna artifisyel(Yapay) sfinkter yerleştirilmesi:
İdrar yoluna artifisyel sfinkter uygulaması bayanlarda olduğu üzere, gerilim tip idrar kaçırmada uygulanan cerrahi yolla protez yerleştirilmesini söz eder. Yapay idrar yolu sfinkter yerleştirilmesi ile, elle denetim edilebilir pompası sayesinde idrar yolu etrafına sarılmış kafın-manşonun sıkıştırılıp gevşetilmesi ile mesaneyi denetim etmemizi sağlar, bu biçimdece idrar kaçırma engellenir. Hedef hapşırma, öksürme, koşma yahut ağır kaldırma üzere aktiviteler sırasında idrar kaçırmayı azaltmak yahut engellemektir. Yapay idrar yolu sfinkter yerleştirmesi, önemli ölçüde idrar kaçırması olan yahut askı yerleştirilmesi daha sonrasında tam ya da kısmi güzelleşme sağlanamadığı hastalarda önerilir. Yapay idrar yolu sfinkter yerleştirilmesi uzun müddetli tesire sahiptir ve hayat kalitesini kıymetli ölçüde güzelleştirir. Cerrahi planlanmadan evvel aygıtın nasıl çalıştığını ve nasıl rahatlıkla kullanabileceğini hastaya anlatılır, çeşitli testler yapılır, ve sfinkter protezi gereksinimi belirlenir.

Formül için ekseriyetle spinal anestezi uygulanmakla bir arada, kimi hastalarda genel anestezi önerilebilir. Ameliyatta, idrar kanalı etrafına çepeçevre kaf-manşon yerleştirmek üzere perineye bölgesine kesi yapılarak bölgeye ulaşılır, kaf yerleştirildikten daha sonra alt karın bölgesine yapılan ikinci bir kesiden aygıtın rezervuarı pelvik bölgeye yerleştirilir. Son olarak pompa testis torbasına yerleştirilir ve aygıtın iki modülü içindeki ilişki tamamlanır. 4-6 hafta daha sonra aktive edilinceye kadar kaf açık biçimde bırakılır ve kullanıma müsaade edilmez.

Ameliyat komplikasyonları içinde; ameliyat sırasında rektum, bağırsak, idrar kanalı ve mesanede faydalanma, kanama ve enfeksiyonlar sayılabilir. Ameliyat daha sonrasında idrar yapamama ve/veya sıkışma tipinde idrar kaçırma riski az da olsa vardır. Aygıtın vakit ortasında idrar kanalında erozyon-tahriş, darlık oluşmasına niye olabilir, ayrıyeten mekanik olarak bozulma riski az bir mümkünlük olsa bile vardır.

İdrar Kanalına Uygulanan Ped ve Aygıtlar

Tıbbi ve cerrahi tedaviler idrar kaçırmayı ortadan kaldıramıyorsa, idrar kaçırmanın verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırmaya yahut hafifçeletmeye yardımcı olan birtakım endüstriyel eserleri kullanılabilir.

Bu kategorideki uygulamalar mekanik olarak idrar yolunu baskı altında tutmaya yarayan mekanik medikal eserlerdir. İdrar kanalına uygulanan ve idrar kanalında tıkaç yahut kıskaç bakılırsavi nazarann yumuşak tampon gibisi, tek kullanımlık, medikal gereçtir. Bunlar süreksiz müddet, spor yaparken yahut bir aktivite müddetince kullanılmaktadır. İşeme sırasında çıkarılır, aktivite sırasında takılır.

Pedler ve hami giysiler: Bu hedefle üretilen eserler birden fazla aslında olağan iç çamaşırlarından daha hacimli değildir ve günlük kıyafetlerin altına basitçe giyilebilir ve gizlenebilir. İdrar damlaları bir damla toplayıcıda toplanır, hasta altını ıslatmadan muhakkak bir süre toplumsal yaşantısını sürdürebilir. Penisin üzerine giyilen ve sıkı bir biçimde oturan ucunda damla emici dolgu cebi olan iç çamaşırlar bulunmaktadır.
 
Üst