Zımni örtülü kabul nedir ?

Bayraktasarim

Global Mod
Global Mod
Zmni ortulu kabul, 18. yuzylda baslayan ve hala mevcut olan bir hukuk kuramdr. Zmni ortulu kabul, bir tarafn hareketleri veya sozleriyle, mevcut bir sozlesmeye gore, sozlesmenin kosullarn kabul etmesi anlamna gelir. Zmni ortulu kabul, bir tarafn hareketleri veya sozleriyle, bir sozlesmeyi kabul etmesi ile ilgili olarak, mevcut hukuk sistemi tarafndan kabul edilmektedir.

Zmni ortulu kabul, bir tarafn hareketleri veya sozleriyle, bir sozlesmeyi kabul ederken, taraflarn her ikisinin de hareketleri veya sozleri tarafndan anlaslmaktadr. Ornegin, bir tarafn bir sozlesmenin kosullarn kabul etmesi, sozlesmeyi kabul ettigini gosterir. Bu durumda, sozlesmeyi kabul eden taraf, sozlesmeye katlms olur ve sozlesme hukumleri gecerli olur.

Bir sozlesmenin kosullarnn zmni ortulu olarak kabul edilmesi, her iki tarafn hareketleri veya sozleriyle, sozlesmeyi kabul ettigini gosterir. Ancak, zmni ortulu kabul konusunda, hukuk sistemi tarafndan belirli kurallar bulunmaktadr. Ornegin, bir tarafn sozlesmeyi kabul etmesi icin, hareketlerinin veya sozlerinin sozlesmeyi ortulu olarak kabul etmeyi ackca gostermesi gereklidir.

Ayrca, zmni ortulu kabul konusunda, taraflarn her ikisinin de hareketlerinin veya sozlerinin sozlesmeyi ortulu olarak kabul etmesi gereklidir. Bu kurallara uyulmamas durumunda, zmni ortulu kabul gecerli olmayacaktr.

Zmni ortulu kabul, cogu zaman sozlesmelerin esaslarnn belirlenmesinde kullanlmaktadr. Zmni ortulu kabul, taraflarn her ikisinin de hareketleri veya sozleriyle, sozlesmeyi ortulu olarak kabul etmesi gereklidir. Zmni ortulu kabul, hukuk sistemi tarafndan kabul edilmektedir ve sozlesme kosullarnn belirlenmesinde onemli bir rol oynamaktadr.
 
Üst