Böbrek kanseri

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Böbrek Kanserinde Tedavi

Böbrek kanseri, yeni saptanan kanser hadiseleri içerisinde erkeklerde altıncı, bayanlarda ise sekizinci sırayı almaktadır. Hastalığın risk faktörlerini aşağıdaki üzere sıralayabiliriz;

➡
Sigara

➡
Obezite

➡
Hipertansiyon

Hastalığın en sık görülen tipi böbrek hücreli karsinom (%90-95) olup metastatik (vücuda yayılım) olmayanlarda tedavi CERRAHİDİR. Metastatik olanlarda ise kemoterapi tedavisi etkisiz olduğundan kullanılmamaktadır. Bu hastalarda amaca yönelik tedaviler ve immunoterapiler uygulanmaktadır.

Cerrahi, tümörün evresine nazaran aşağıdaki biçimde uygulanmaktadır.

➡
Radikal nefrektomi (tüm böbreğin alınması)

➡
Parsiyel nefrektomi (sadece tümörlü alanın çıkarılması)

Teknik olarak da Açık, Laparoskopik ya da Robotik cerrahi uygulanmaktadır.
 
Üst