Böbrek taşı kırma

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Böbrek Taşlarının Tedavisi
Böbrek taş hastalığı tedavisi; taşın yerleşim yeri, boyutu, tipi ve hastaya ilişkin birtakım faktörler göz önüne alınarak planlanmaktadır. -ESWL (ses dalgaları ile taş kırma), -URS / RİRC (üreterorenoskopi), -PNL (perkütan nefrolitotomi), -Açık ve laparoskopik cerrahi teknikler bu hedefle kullanılan tedavi formlarıdır. bir daha taş hastalığının yeniden etmemesi için hastalara birtakım ömür usulü değişiklikleri, diyet tedavisi ve metabolik araştırma neticelerina göre ilaç tedavisi önerilebilmektedir.
Lazerle Böbrek Taşı Kırma
Lazerle taş kırma, esnek yapıda (fleksibl) ince bir endoskop vasıtasıyla, bedene rastgele bir kesi ya da delik açmadan, idrar kanalından böbreğe kadar girilip, buradaki taşların lazer sayesinde kırılması ya da alınması sürecidir.Lazerle böbrek taşı kırma süreci için özel üretilmiş endoskoplar (fleksibl üreterorenoskop) kullanılmaktadır. Yaklaşık 3 mm kalınlığında ve 60 – 70 cm uzuluğundaki bu aletlerin ucu cerrah tarafınca aygıtın gerisinden kumanda edilebilmektedir. Bu sayede böbreğin her bir odacığına girilebilmekte ve buradaki taşlara ulaşılarak lazer sayesinde kırılabilmektedir.
 
Üst