Holep ameliyatı

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
HoLEP Ameliyatı

HoLEP Kimlere Yapılır ?


HOLEP, (holmium laser enucleation of the prostate = HoLEP) âlâ huylu prostat büyümesinin (BPH) lazerle kapalı, endoskopik yolla yapılan ameliyatıdır. HOLEP usulüyle hiçbir kesi, ameliyat izi olmaksızın idrar kanalından girilerek idrar kanalına bası yaparak idrar yapma zorluğuna niye olan prostat dokusu lazerle alınır. BPH; 50 yaş üstü adamların %50 sinde, 60-69 yaş ortası adamların %70 inde, 70 yaş üstü adamların %80 inde görülür. İdrar yapmada zorlanma, sık sık idrara çıkma, kesik kesik idrar yapma üzere şikayetlere yol açar.

Kimlere HoLEP Yapılır ?

Tıbbi tedaviye karşılık vermeyen BPH hastaları, İdrar yapamayıp sonda takılan hastalar, Sık sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren hastalar, hidronefroz (Böbrek işlevleri BPH’a bağlı olarak bozulan hastalar), mesane taşı, yenidenlayan kanamalı idrar durumları, önemli kalb sorunu olup başka biçimlerin riskli olduğu hastalar.

HoLEP Ameliyatı daha sonrası Hasta Takibi

Hasta süreç daha sonrası çoklukla 1 gün, kimi vakit 2 gün hastanede kalır. Kanama tarafından hasta takip edilir, çoklukla kan transfüzyonu gerektirecek önemli kanamalar ender görülür. Ameliyattan 4-5 saat daha sonra hasta ağızdan almaya başlar. Şayet kanama yoksa kateter sonraki sabah çekilir, hasta problemsiz idrar yapıyorsa taburcu edilir, şayet idrar yapamıyorsa 1 hafta kateterli kalır. Kateter çekildikten daha sonra idrarda yanma ve sık idrara çıkma olabilir, bunlar ameliyata bağlıdır, erken devirlerde olabilir. Bunlara karşı reçete verilir. Ameliyat öncesi şikayetler çabucak post op kaybolmaz, aşikâr bir süre beklemek gerekir.

İyi Huylu Prostat Büyümesi (BHP) Tedavisinde HOLEP Ameliyatı

İyi huylu prostat büyümesinin lazerle tedavisi, HOLEP nedir?


İyi huylu prostat büyümesi 50 yaş üstündeki erkeklerde sık görülen bir hastalıktır. Burada büyümüş prostat bezi, idrar kanalına bası yaparak sık idrara çıkma, kesik kesik, damla damla idrar yapma, ve daha ileri devirlerde idrar yapamama üzere şikayetlere yol açar. HOLEP (Holmium Laser Enuclation of Prostate) sözlerinin kısaltılmış halidir. Lazerle düzgün huylu prostat büyümesinin (BPH, benign prostate hyperplasia) en yeni tedavi prosedürüdür.

HoLEP Ameliyatı Nasıl Yapılır ?

HOLEP ameliyatı genel yahut spinal (belden aşağı uyuşturularak) anestezi altında ameliyathane koşullarında yapılan bir ameliyat sistemidir. Penisten idrar kanalına girilip prostatın üretraya (idrar kanalı) bası yapan ve idrar yapmayı zorlaştıran kısmı lazerle prostat kapsülünden (zar) ayrılarak mesaneye itilir, sonrasındasında mesanedeki dokular epey küçük kesimlere ayrılarak (morselasyon) idrar kanalından çıkartılır ve mesaneye sonda takılarak ameliyat bitirilir. HOLEP ile lazer ameliyatında bedende rastgele bir kesi izi olmaz.

HOLEP hangi hangi hastalara yapılır ?

İyi huylu prostat büyümesinde şayet şikayetler epeyce fazla değilse erken periyotlarda ilaç tedavisi hastaları rahatlatır, lakin vakit içinde ilaç tedavisi etkisiz kalır ve ameliyat gerekir. Uygun huylu prostat büyümesinde ameliyat gerektiren durumlar şunlardır.İlaç tedavisi etkisiz ise, mesanede taş, divertikül var ise, Kanama var ise,hastanın şikayetleri hayli fazla ise, idrar daha sonrası mesanede fazla idrar kalıyorsa (mesane tam boşalmıyorsa), gece epey idrar çıkma ve uyku sisteminde bozulma var ise, sık sık yinelayan idrar yolu enfeksiyonu var ise, hastada tıkanma (idrar yapamama) durumu oluşmuşsa Hasta HOLEP, düzgün huylu prostat büyümesi (BPH) olan tüm hastalara uygulanan ve günümüzde “altın standart” kabul edilen bir ameliyat (cerrahi) tekniğidir. Üstteki durumların kelam konusu olduğu tüm hastalarda HOLEP itimatla ve muvaffakiyetle uygulanan bir ameliyattır.

HOLEP yapılan hastalar kaç gün hastanede kalır, sonda ne vakit çekilir?

HOLEP ameliyatı daha sonrası hastalar 1-2 gün hastanede kalır, sonda 2. Günde çekilir.

Holep tedavisinin avantajları nelerdir?

Hastalar daha az hastanede yatar, daha az kanama olur, prostatın yenidenlama riski yoktur, cinsel işlevler etkilenme, idrar kaçırma olmaz (erken devirde epey az olur, vakit içinde düzelir).

Holep ameliyatının maliyeti- fiyatı ne kadardır?

HOLEP ameliyatının fiyatı, hastanın ek hastalıklarının olup olmamasına göre yahut prostatın büyüklüğüne nazaran değişir. Ürolojik muayene yapıldıktan daha sonra hastalara daha sağlıklı bilgi vermek mümkündür.
 
Üst