İdrar kaçırma olağan midir? tedavisi var mıdır?

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Üriner inkontinans (idrar kaçırma), toplumsal ve hijyenik sıkıntılara yol açan ve hastanın hayat
kalitesini etkileyen, istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. İdrar kaçırma bir hastalık
değil, bir semptomdur ve hayli çeşitli hastalıkların habercisi olabilir.
 
Üst