Kasa invazif olmayan mesane kanseri

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Kasa invazif olmayan Mesane Kanseri

Mesane kanseri erkeklerde en sık görülen yedinci, bayanlarda ise en sık görülen onbirinci kanserdir. En sık sebebi sigara kullanmasıdır. Birinci teşhiste transüretral yolla mesane tümör rezeksiyonu ameliyatı yapılır. Patoloji kararına göre evresi belirlenir.

Mesane kanserlerinin birinci teşhis anında %75’i kasa invaziv olmayan gruptadır. Bu hastaların yüksek riskli kümede olanları ek tedavi almazlar ise yenidenlama ve kasa invaziv hale gelme riskleri vardır. Bu niçinle yüksek riskli mesane kanserinin yalnızca TIP metodu ile kazınması ameliyatı kâfi değildir. İdrar kesesi içerisine BCG (Bacillus Calmette- Guerin) aşısı muhakkak aralıklarla verilerek yinelam ve ilerleme riski azaltılır. Ayrıyeten birinci iki yıl, üç ayda bir sistoskopi yapılarak mesane denetim edilir. daha sonrasındaki üç yıl denetimler altı ayda bir yapılır. 5. Yıldan daha sonra yoldaştan denetimlere devam edilir.

Kasa invaziv olmayan mesane kanserinde tedavi sürecini aşağıdaki üzere sıralayabiliriz.

➡
Sigara bırakılmalı

➡
Mesane kanseri ile deneyimi yüksek merkezlerde yahut doktorlarda tedavi ve takip olunmalı.

➡
Takipler aksatılmamalı

➡
Yüksek risk kümesinde BCG aşı tedavisi ihmal edilmemeli
 
Üst