Mr füzyon biyopsi

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Prostat Füzyon Biyopsi Nedir ?

Erkeklerde en sık görülen kanser olan prostat kanserinin kesin tanısı biyopsi ile konmaktadır. Prostat kanseri yaşla bir arada artan ve 80’li yaşlarda pik yapan fazlaca yaygın bir kanserdir, fakat yaygın olduğu ölçüde epey da öldürücü bir karakteri olmayan ve yavaş büyüyen bir kanserdir. Bu kadar sık görülen prostat kanserlerin yarısına yakını klinik olarak kıymetsiz ve öteki kısmı ise önemli takip ve tedavi gerektiren klinik kıymetli kanserlerdir. Günümüzde prostat kanseri kuşkusu olan hastalara evvela multiparametrik prostat MR yapılır ve , MR’da saptanan kuşkulu alanlar PI-RADS kıymetlendirilmesi yapılarak lezyonlar kategorize edilir(PI-RADS 1-5), ve kategori 3,4 ve 5 lezyonu olan alanlara biyopsi planlanabilir. Multiparametrik prostat MR’ında görülen tamda bu yüksek riskli lezyonlardan bu adaklardan fizyon tekniği ile biyopsi alınır.Prostat biyopsisi günlük pratikte ultrason eşliğinde transrektal olarak sistemetik olarak belirlenmiş alanlardan 12 kadran olarak yapılagelmiştir, ama bu klasik biyosilerde üçde bir oranında klinik kıymetsiz kanserde yakalanmaktadır, bu da gereksiz fazladan tedavilere niye olmakta ve bu çeşit hastalara yapılan tedaviler niçiniyle hayat kalitesi bozulmaktadır. Buna rağmen Multiparametrik prostat MR’ı ile saptanan ve kategorik(PIRADS 3-5) olarak klinik kıymetli kanser odakları belirlendikten daha sonra bu odaklardan gayeye yönelik biyopsi yapılması; hem nispeten klinik değersiz kanserleri engellemekte hemde kanser tanısı için uygun doku örneği alınabilmesine imkan tanır.Multiparametrik Prostat MR-TRUS Füzyon Biyopsisi, ileri teknoloji aygıt ve yazılım kullanılarak prostatta klinik kıymetli kanser kuşkusu olan odakları saptayıp ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir metottur. Bu formül yardımıyla kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanmakta ve yinelayan biyopsilere gerek kalmamaktadır. Multiparametrik MRI bilhassa 0.5 cc üzerinde olan ve klinik kıymetli prostat kanserini doğruluk oranını yüksek seviyede göstermektedir.

Prostat Biyopsi Endikasyonları

Prostat kanseri riski yüksek olan erkeklere prostat kanseri tanısı koymanın tek yolu prostat biyopsisi yapmaktır. Kan PSA(Prostat spesifik antijen) düzeyi yüksek yahut serbest/total oranı %20’nin altında olanlar, Parmakla Rektal muayenede kuşkulu prostat lezyonu yahut sertliği bulunanlar, Prostat kanseri kuşkusu niçiniyle çekilen Multiparametrik prostat MR’da, prostat PI-RADS değerlendirilmesinde kategari 3,4 ve 5 alanları olanlar, ve genetik testlerde kanseri riski olan yahut ailesinde 2 den çok erkekde prostat kanseri olanlar prostat biyosisi adaylarıdır. Biyopsi hazırlığı: Prostat biyosisnde en öneli komplikasyon enfeksiyon ve kanamadır bu yüzden, girişimsel bir süreç olan prostat biyopsisi öncesi, idrar tetkiki ve idrar kültürü pak ve olağan olmasında emin olunması gerekir. Biyopsi transrektal yolla yapıldığı için ,uluslar ortası protokol gereği, biyopsiden bir gün evvelce antibiyotik başlanması ve biyopsi yapıldıktan daha sonra bir daha üç gün antibiyotiğe devam edilmesi gerekir. bir daha biyopsi öncesi barsak paklığı açısından, süreçten 1-2 saat öncesi lavman uygulaması yapılır. Ayrıyeten kanama riski niçiniyle var ise kullandığı kanı sulandırıcı(antikoagulanlar) ilaçlar bir mühlet kesilir ve fazlaca gerekli ise kısa tesirli kimi antikoagulanlar başlanabilr. Prostat biyopsisi lokal anestezi yahut genel anestezi (özellikle füzyon biyopsilerde) altında yapılabilir.Biyopsi öncesi hastaların 6 saat boyunca aç olması tercih edilir.

Prostat Biyopsi Çeşitleri

Prostat biyopsisi günümüzde 2 ana kümeye ayrılmaktadır. Bunlar klasik prostat biyopsisi ve füzyon prostat biyopsisidir.

1-Klasik prostat biyopsisi(sistematik biyopsi): Bu Prostat biyopsisi çeşidi klasik olarak transrektal ultrasonografi klavuluzğunda prostatdan kanserin sık görüldüğü periferik zona yakın alanlarda, sağ ve sol tarafdan, sistematik bir biçimde maksat gözetmeksizin kanserli olduğu kestirim edilen 12 kadrandan alınan biyopsiyi tabir eder ve hala çoklukla üroloji uzmanı tarafınca fazlaca yaygın bir biçimde yapılmaktadır. Bu cins biyopsi öncesi de multiparametrik prostat MR’ı ve öteki incelemeler yapıldıktan daha sonra biyopsi sonucu verilir.

2-Füzyon biyopsi: Prostat kanserinin kesin tanısı için gerekli olan biyopsi uygulaması, gelişen teknolojik gelişmelere paralel olarak, ileri teknoloji aygıt ve yazılımlar kullanılması ile farklı bir noktaya ulaşmıştır. Yani klasik-sistematik prostat biyopsisi, günümüzde teknolojik yenilikler ve ileri seviyede kimi uygulamalarla yerini, füzyon biyopsi almaya başlamıştır ve biroldukca merkezde muvaffakiyetle uygulanmaktadır. Biyopsi öncesi hastalara multiparametrik prostat MR’ı çekilir. MR’daki imajlardan, yüksek riskli ve klinik değerli prostat kanseri açısından kuşkulu alanlar(PIRADS Kategori 3,4 ve) belirlenerek MR imgeleri üzerinde radyolog tarafınca işaretleme yapılmakta ve akabinde ikinci kademeye geçilmektedir. Bu basamakta tercihen genel anestezi yahut sedasyon altında perine yahut rektum bölgesine ultrason probu yerleştirilerek ultrason ve MR imajları eşleştirilir ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle kâfi sayıda ve ölçüde biyopsi yapılır. Füzyon biyopsi yapıldıktan daha sonra istenirse sistemeik biyoside tıpkı seansda yapılabilir. Bu prosedür yardımıyla kanser odakları daha yüksek doğrulukla saptanmakta ve yenidenlayan biyopsilere gerek kalmamaktadır. Füzyon biyopsi uygulaması, bilhassa prostat kanseri açısından riskli alanlar ile tümörün hedeflenmesiyle, gerekli doku hücrelerinin alınmasını sağlamaktadır. Bu metot yardımıyla, başta agresif seyirli klinik değerli kanserler olmak üzere tüm prostat kanserleri daha yüksek oranda yanlışsız teşhis ile belirlenebilmektedir.

Fizyon ve Klasik Prostat Biyopsisinin Karşılaştırılması

Aslında birbirinin alternafifi olan metotlar olarak düşünmemek gerekir.Klasik teknikle transrektal ultrason eşliğinde sistematik standart(periferik zona yakın) bölgelerden biyopsi örnekleri alınırken, füzyon biyopside multiparametrik MR’daki yüksek riskli alanlar işaretlenerek gerçek vakitli ultrason imajları ile eşleştirilir ve biyopsi iğnesini direkt kanser kuşkusu olan odaklara yönlendiriyor. Klasik biyopsi, varolan kanserlerin %70-75’ine teşhis koyabilirken, biyopside alınan modül sayısına bağlı olarak enfeksiyon ve septik komplikasyon riski hami tedbirlere karşın yüksektir. MR-TRUS Füzyon biopsisiyle ise teşhis oranı %95’in üzerinde ve enfektif komplikasyon mümkünlüğü daha düşüktür. Füzyon biyopsisi ile bilhassa PSA yüksekliği devam eden ve yenidenlayan prostat biyopsilerinde tümör saptanmayan hastalarda klinik açıdan değerli kanserlerin yakalanma oranı yükselir. Klasik biyopsi lokal anestezi altında yapılırken, füzyon biyopside daha fazlaca genel anestezi tercih edilmektedir, tabiki anestezi niçiniyle hastalar daha az ağrı duymaktadır.

FÜZYON PROSTAT BİYOPSİ UYGULAMASI:

Prostat biyopsisini, üroloji ve radyoloji uzmanları birlikte gerçekleştirmektedir. Radyoloji uzmanı, MR imgeleri üzerinde kanser açısından kuşkulu alanları işaretledikten daha sonra bu manzaralar füzyon prostat biyopsi aygıtının sistemine yüklenir ve manzaralar eşleştilir e bu alanlardan maksada yönelik milimetrik hassasiyetle biyopsiler transrektal yahut perineal yoldan yapılır.

Füzyon Biyopsisinin 3 Farklı Tekniği Bulunmaktadır

MR altında biyopsi:
MR’ın tespit edilen yüksek riskli alanlardan büyük bir doğrulukla biyopsi alınabilmektedir. Yalnızca MR’ın belirlediği alanlardan değil aunı seansda klasik-sistematik prostat biyopsisi de yapmak mümkündür. Bu teknikle prostat biyopsi yapılması son derece kapsamlıdır ve dünya genelinde uygulaması pek kabul görmemektir. Uygulama düya genelinde %5 civarındadır.

Kognitif MR biyopsi:MR’ın belirlenen yüksek riskli alanları prostat biyopsisini yapacak uzman akılda tutarak, belirlenen bölgelerden bir daha transrektal USG klavuzluğunda biyopsi örneklerini alma usulüdür. Bilhassa küçük boyutta ve birden epeyce noktada kuşkulu alan var ise kognitif biyopsi yetersiz kalabilmektedir, epeyce uygulanan bir prosedür değildir..

Yazılım yardımlı gerçek MR-Ultrason Füzyon biyopsi: MR manzaraları üzerinde kanser açısından kuşkulu alanları işaretledikten daha sonra bu imajlar füzyon prostat biyopsi aygıtının sistemine yüklenir ve manzaralar yazılım marifetiyle eşleştilir, ultrason probu prostat etrafında hareket ettirildiğinde füzyon yazılımı üst üste gelmiş MR manzarasını buna nazaran kaydırır ve detaylı olarak 3 boyutlu ultrasonografi+MR imgesi sağlanır, birleştirilmiş imajda biyopsi iğneleri tam olarak gayeye yönelik milimetrik hassasiyetle örnek alınacak lezyona yönlendirilir ve kâfi sayıda örnekleme yapılır.

Sonuç olarak klinik olarak prostat kanseri kuşkusu olan hastalarda biyopsi öncesinde multiparametrik MR incelemesi yapılması son derece değerlidir. MR incelemesi daha sonrasında prostat dokusunda klinik kıymetli kanser olabilecek alanlardan şüphelenilirse, klasik sistematik biyopsi formülü yerine MR-US füzyon biyopsi metodu tercih edilmelidir. Füzyon biyopsi prosedürü olarak da teknolojik olarak en üstün prosedür olan, hem ultrason birebir vakitte MR imgelerinin gerçek vakitli imaj eşleşmesinin daha büyük doğruluk oranı ile yapılabildiği sistem tercih edilmelidir.
 
Üst