Nasıl Uyuyoruz?

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Uyku Evreleri

Uyku, insan ömrünün yaklaşık 3’te birini oluşturmaktadır. Uykunun esas iki ana evresi

vardır: Non-REM (N-REM) ve REM evresi. REM uykusu faal uyku, hayal gördüğümüz uyku

evresi olarak isimlendirilir. N-REM evresi ise kendi ortasında 3 evreye ayrılır (N1,N2 ve N3

evresi).

N1 Evresi : Uyanıklık durumundan uykuya geçiş basamağıdır. Teta dalgalarının görüldüğü bu

evre uyuklama durumu olarak da isimlendirilir. Teneffüs yavaşlar, kalp atış suratı seyrelir ve

gözlerde yavaş hareketler sergilenir. Bu safhada teneffüs yavaş ve sistemlidir, kalp vurum

oranı azalır, gözler yavaş dönme hareketleri gösterir. Uykuya geçişin birinci kademesi olduğu için

kas tonusunda tam bir gevşeme ve bilinçlilik durumundan büsbütün kopma çabucak hemen görülmez.

Bu evrede görülen başka bir özellik de “Düşme Hissi- Hipnik Sıçrama” ismi verilen durumdur.

Kas seğirmesi olarak nitelendirilen bu durum, hayal ve gerçeklik içinde “zihin tarafınca

bir yerden düşüyormuş” hissi ortaya çıkarır.

N2 Evresi : Uykunun biraz daha derinleşmeye başladığı evredir. Göz hareketleri kesilir ve

kaslarda gevşeme görülür. Uyku iğcikleri ve K- Komplekslerinin görüldüğü bu evre, dış

dünyaya ait algılamaların önüne geçerek daha rahat bir uyku uyuyabilmemizi sağlar.

N3-4 Evresi : En derin uykunun görüldüğü evre olmasıyla bir arada bu evrede uyandırılan kişi

vücudunda uyuşukluk hissedebilir. Delta dalgalarının görüldüğü bu evrede yavaş dalga

uykusuyla dış dünyaya ait kopukluk kelam konusudur. Parasomniler (Uykuya eşlik eden

durumlar: Uyurgezerlik, uykuda konuşma, vb.) bu evrede yaşanır.

REM Evresi : Süratli göz hareketleri evresi olarak da isimlendirilir. N-REM evresinden yaklaşık

90 dakika daha sonrasında REM evresine geçiş görülür. Düşlerin büyük bir kısmı bu evrede

görülmekle birlikte göz ve teneffüs kasları haricinde iskelet kaslarının tonusu bu evrede

kaybolur. REM periyodunda görülen düşlerin hatırlanma oranı çok yüksektir.

Uyku Süresi

Yaş, cinsiyet, beslenme formu, fizikî aktivite, sıhhat durumu, çevresel ortam, genetik alt yapı

ve ferdi özellikler uyku müddetini belirleyen niçinler olarak ele alınabilir. Yetişkin kişilerde

uyku mühleti 4 – 11 saat içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bebeklerde 20-22 saat,

çocuklarda 10-12 saat, yetişkinlerde 6-8 saat, 60 yaş ve üzeri bireylerde 5-6 saat uyku normal

olarak kabul edilir. (Uzunkulaoğlu, 2013).

Uyurken Yaşanan Düşme Korkusu

Analitik Psikoloji Kuramının sahibi Carl Jung, Kolektif Bilinçdışı kavramıyla atalarımızdan

bize miras kalan ortak ruhsal kimlik yahut genler yoluyla aktarılan ortak bilinçdışı nesne

olduğunu ileri sürmüştür. İnsanın ruhsal kimliğinde yer alan ortak bilinçdışı, tüm insanların

geçmişini kapsayan izlerden oluşur. Bu izler bilhassa düşlerimizde ortaya çıkar. (Fordham,

2011: 27’den akt. SUNAL KIZIL, 2015). Bu doğrultuda atalarımızın ortak mirası olarak

genler yoluyla bize aktarılmış olan uyurken yaşanan düşme kaygısının kaynağının geçmişe

dayandığını söyleyebiliriz.
 
Üst