Sertleşme sorununda prp (p-shot) tedavisi

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Penisin sertleşme bozukluğunda farklı tedaviler kullanılmaktadır. Bunlar ilaç tedavileri, şok dalga tedavisi (ESWT), PRP (P-shot) ve penis protezleri olarak sayılabilir. Burada PRP den bahsedeceğiz.

PRP tedavisi dünyada fazlaca yaygın olarak tıbbın birfazlaca alanında kullanılmaktadır. Saç, yüz, eklemlerde kullanması uzun yıllardır yapılmaktadır. Penisde kullanması son birkaç yıla dayanır. Bilhassa Amerika ve Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın bir biçimde kullanılan, FDA (Food and Drug Administration = Amerika orijinli ve tüm dünyada kabul bakılırsan ilaç vb tedavilerde onay veren kuruluş) onaylı bir tedavidir.

PRP ingilizce Trombositten Güçlü Plazma (Platelet Rich Plasma) sözlerinin başharflerinin kısaltmasıdır. Trombositler kanda bulunan pıhtılaşma hücreleridir. PRP tedavisinde gaye, bu hücrelerin alınıp dışarıda yapay olarak aktive edilerek bedene tekrar vermekten ibarettir. Bu hücreler kanda dolaşırken faal değildir, lakin bir yara yahut kesi olduğu vakit o bölgeye masraf. Birinci nazaranvi bu bölgedeki kanamayı durdurmaktır, ikinci vazifesi ise kanamayı durdurduktan daha sonra bu bölgede güzelleşmeyi sağlayan unsurları salgılayarak bu bölgenin onarılmasını sağlamaktır. Burada salgiladığı hususlar bilhassa yeni damar ve doku oluşumunu sağlayan çeşitli büyüme faktörleridir.


Peki Peniste bu tesirden nasıl yararlanıyoruz.?

Ereksiyon sorunu olan hastalarda bilhassa penisin damarlarında ve yapısında bozulmalar oluşur. Bunlar; kılcal damarların tıkanması ve buna bağlı bu damarların beslediği bölgedeki dokularıda hücre vefatı (apopitozis), bir daha kan akım bozukluğuna bağlı bu ölen hücrelerin yerine sağlıklı hücre imali yerine o bölgeyi sertleştiren, elastikiyeti bozan kollagen dediğimiz dokunun artarak fibrozis (sert yapıda dokular). özetlemek gerekirsesı kılcal kan damarlarında akım bozukluğuna bağlı, penisin ortasında ereksiyon sırasında gereğince kan dolmasını sağlayan dokuların ve düz kasların yerini sert dokuların artmasıdır. Sonuçta peniste sertleşme yahut sertliği sürdürme kabiliyeti sekteye uğrar. PRP’nin ereksiyon sorununda tedavi tesiri bu mekanizmayı düzeltmesi ile mümkün olur. Üstte bahsedilen pıhtılaşma hücreleri hastadan kan alınarak, dışarıda faal hale getirilir ve penisin içine iğne yoluyla enjekte edilir ve bu da yeni damar oluşumunu, dokuların gençleşmesini ve yenilenmesini sağlar.


PRP tedavisi nasıl yapılır?

Önce hastadan kan alınır: Olağan rastgele bir kan analizi yapılırken alınan kan alma süreci ile birebirdir. Yani kolunuzdaki damardan kan alınır. Burada alınan kan yaklaşık 20 ml olmalıdır.

Alınan kan dışarıda hazırlanır: Bu hazırlık için olağan tüpler de kullanılabilir fakat piyasada bu iş için özel üretilmiş kit’ler bulunmaktadır. bu biçimdece hazırlık hem daha kolay, birebir vakitte elde edilecek malzeme daha kaliteli olur. alınan kanlar bu kitlere (özel tüplere) aktarılır. Bu tüpler bir santrifüj aygıtına yerleştirilir. Santrifüj aygıtı, bu tüpü kendi ortasında hayli süratli bir biçimde döndürerek (dakikada ortalam 3000 devir) tüpün içerisinde bulunan farklı yapıda hücrelerin, proteinleri ve sıvıların merkezkaç kuvvetinden faydalanarak farklı katmanlar halinde ayrışmasını sağlamaktadır. Bu santrifüj sürecinden daha sonra tüpün en alt katmanında kandaki alyuvar ve akyuvar üzere hücreler birikir, en üst kısmında ise %90′ ı su dan oluşan bir serum oluşur. Her ikisi içinde bulunan katmanda ise tedavi için gerekli pıhtılaşma hücreleri ve büyüme faktörleri bulunur. ondan sonrasında bir enjektör sayesinde bu katmandaki sıvı alınır.

Hastaya trombosittin varlıklı plazma enjekte edilir: Enjektöre alınan sıvı (PRP sıvısı) penisin her iki yanına ince bir iğne sayesinde yapılır. Lakin bu enjeksiyon süreci cilde yahut cilt altına yapılmaz. Penisin sırt kısmında penis gövdesi boyunca uzanan ve ortasında bulunan (kavernöz cisim, ereksiyonu yapan kısım) iki adet boru üzere yapının içerisine yapılır. Bunun için lokal anesteziye bile gereksinim yoktur. Zira yapılacak lokal anestezi iğnesinin vereceği ağrı ile bu iğnenin ağrısı tıpkı olacaktır.

İşlem müddeti 30-40 dk ortasıdır. Birinci 2-3 dakika hastadan kan alınması, daha sonraki 20-30 dk alınan kanın hazırlığı, Son 3-5 dakikası hastaya hazırlanan sıvının enjeksiyonundan oluşur. Yani hastaya yapılacak süreç 5-6 dakikadan ibarettir.


PRP tedavisinden daha sonra dikkat edilmesi gerekenler:
Hasta günlük hayatına çabucak dönebilir. Cinsel ilgi dahil kısıtlanan bir hareket yahut diyet yoktur.
Kişinin kendi kanından hazırlandığı için yan tesiri olmaz, allerji riski yoktur.
Tedavinin aktifliğinin görülmesi 3 ayı bulur. yine dozları başarıyı artırır.
yinelanacak dozlarla ilgili uygulamalar kliniklere ve tabiplere göre değişkenlik göstermektedir.


Ağrı kesici ilaçların PRP tedavisi uygulanan gün ve daha sonraki gün ortasında kullanılmaması önerilir.

Ürolojide PRP diğer hangi durumlarda yapılabilir?
Özellike peniste eğriliğe sebep olan Peyroni hastalığında da, plakların olduğu bölgeye PRP tedavisi yapılabilir. Bu plakların küçülmesini sağladığı bilimsel makalelerde gösterilmiştir.
Penis büyütme hedefi ile kök hücre tedavisi yapıldığı üzere PRP de yapılabilmektedir.
Bunun haricinde kronik sistit, kronik prostatit yahut interstisyel sistit PRP nin uygulanabildiği öteki ürolojik hastalıklardır.
 
Üst