Sigara kullanmasının ürolojik hastalıklara tesiri

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Sigara kullanması, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde artmakla birlikte insan sıhhatine en çok ziyan veren ziyanlı alışkanlıklardandır. Gelişmiş ülkelerde sigara kullanım oranı sabit seyretmektedir. Sigara ve öbür tütün mamüllerinin kullanması Dünya’daki en önemli halk sıhhati sorunu olup yılda 8 milyondan fazla insan ömrünü kaybetmektedir. İnsan sıhhatine hiç bir faydası olmayıp kanser gelişimi, kalp damar hastalıkları, kronik akciğer hastalıkları, inme ve damar tıkanıklarına niye olarak insan ömrünün kısalmasına ve yaşanılan ömür müddetinin kalitesinin bozulmasına niye olmaktadır.

Üroloji pratiğimizde, mesane kanserinin en sık sebebi olarak sigara ve öbür tütün mamüllerinin kullanmasını görmekteyiz. Sigara kullanım mühleti ve ölçüsü artmakla birlikte mesane kanseri daha sık ve daha ileri evrede görünmektedir. Birinci teşhis anında hadiselerin %75’i kasa invazif olmayan mesane kanseri tanış almaktadır. Bu hastalarda, sigara kullanmasının teşhis aldıktan daha sonra da devam etmesi halinde kanserin yenidenlaması ve kasa invazif hale gelmesi daha çoğunlukla olmaktadır. Kasa ulaşmış mesane kanserlerinde ameliyatla mesane alınmasını takiben %50’sinde ileri periyotta bedene yayılım ihtimali bulunmaktadır. Kasa ulaşmış mesane kanseri tanısı alıp ameliyat olan hastaların etkin sigara içimine devam etmesi halinde tedavi muvaffakiyetleri sigara bırakanlara göre düşmekte ve ömür mühletleri kısalmaktadır Yapılan çalışmalar, sigaranın erken bırakılması ile birlikte mesane kanseri insidansı azaldığını göstermektedir.

Ürolojik kanserlerden böbrek kanserinin de en sık sebeplerinden biri sigara ve başka tütün mamüllerinin kullanmasıdır. Böbrek kanseri tanısı alan hastalarda evresine bakılırsa kitlenin ya da böbreğin tamamının alınması gerekmektedir. Bu hastalarımızın bir kısmında eşlik eden şeker ve tansiyon hastalıklarının da bulunması, hastanın ameliyat daha sonrasında böbrek kaybı ile birlikte böbrek yetmezliğine gidişi hızlandırmaktadır. Bilhassa ileri evre bedene yayılmış böbrek kanserleri hayat müddetini de önemli kısaltmaktadır. Bedene yayılmış böbrek kanseri tanısı alan hastaların faal sigara içimine devam etmesi halinde tedavi muvaffakiyetleri sigara bırakanlara bakılırsa düşmekte ve ömür müddetleri kısalmaktadır.

Ürolojik hastalıklardan Sertleşme Bozukluğunun en sık sebeplerinden birisi sigara ve öteki tütün mamüllerinin kullanmasıdır. Sigara, kalp ve damar hastalıklarındaki üzere penisin damarlarında hasar oluşturması niçiniyle hastalarda sertleşmeyi başlatamama ve/veya sertliği sürdürememe ile sonuçlanmaktadır. Sertleşme bozukluğu yaşla birlikte sıklığı artan 50 yaş üzeri adamların yaklaşık olarak yarısında görülen bir durumdur. Hiç sigara içmeyen erkeklerde, sigara içenlere göre kıymetli oranda sertleşme bozukluklarının görülmediği çalışmalarda ortaya konmuştur. 2022 yılında British Journal of Urology’de yayınlanan bir çalışmada, sigarayı bırakanların hala sigara kullananlara bakılırsa daha az sertleşme bozukluğu olduğu belirtilmiştir.

Yeni Zelenda’da 2023 yılında yürürlüğe girecek yasa ile 14 yaş ve altındakilerin ömür uzunluğu sigara satışının yasaklanması sonucu alındı. Bu yasa ile sigaraya bağlı gelişen hastalıkların en aza indirilmesi ve sıhhat sistemine getirdiği milyarlarca dolarlık maddi yükün vatandaşın gereksinimlerine kullanılması hedeflenmektedir. Sigara yasağının tüm ülkelerde hayata geçirilmesi ve mevcut sigara içenler ortasında sigara bırakma merkezlerinin sayısının arttırılıp bu merkezlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesi ile toplum için sağlıklı ve kaliteli hayatın sağlanması tüm dünyada hedeflenmelidir.
 
Üst