Türk hanımında İdrar kaçırma

Erdemitlee

Global Mod
Global Mod
Türkiye genelinde 45 kentte Üroloji ve Bayan Doğum polikliniklerinde Prof. Dr. Bülent Çetinel başkanlığında yürütülen epeyce merkezli bir çalışmada her 3 bayandan birinin idrar kaçırdığı tespit edildi. Bu polikliniklere idrar kaçırma yakınması haricinde yakınmalarla başvuran 5565 bayan, idrar kaçırma yakınmalarının var olup olmadığı, var ise bu yakınmanın şiddeti, sıklığı, tipi, ömür kalitesini ne derece bozduğu ve idrar kaçırma niçiniyle daha evvel tedavi görüp görmedikleri halinde sorgulandıklarında değişik sonuçlar elde edildi. Şöyle ki; idrar kaçıran her 10 Türk hanımından 9’u bu yakınmasını saklamakta ve tedavi için bir sıhhat kuruluşuna başvurmamaktadır. Bayanlarda yaş arttıkça idrar kaçırma görülme sıklığı artmaktadır. Bunun bilakis bayanların eğitim seviyesi arttıkça idrar kaçırmanın görülme sıklığı azalmaktadır. Bayanda idrar kaçırma en sık öksürürken ve hapşırırken ya da ağır bir şey kaldırırken ortaya çıkmakta, bunu tuvalete yetişemeden idrar kaçırma takip etmektedir. En rahatsız edici idrar kaçırma biçimi ise üstteki iki kaçırma tipinin birliktre görüldüğü karışık tip idrar kaçırmadır. İdrar kaçıran her 5 bayanın birinde sık ve şiddetli idrar kaçırma kelam konusudur. Bayanlar sık idrar kaçırmayı seyrek olarak idrar kaçırmaya nazaran 8 kat, fazla ölçüde idrar kaçırmayı ise az ölçüde idrar kaçırmaya bakılırsa 10 kat daha fazla rahatsız edici bulmaktadırlar. Sık ve şiddetli idrar kaçıran bayanlar bu yakınmalarını son derece rahatsız edici bulmalarına karşın bu türlü idrar kaçıran her 10 hanımın 7’si tedavi için bir sıhhat kuruluşuna başvurmamaktadır. meğer bilinmelidir ki bayanda idrar kaçırma uygun ve kâfi biçimde değerlendirilip idrar kaçırmanın altında yatan niye gerçek olarak belirlendiğinde idrar kaçırma tedavisinin muvaffakiyet oranı son derece yüksektir.
 
Üst